Woonzorgprojecten in ontwikkeling


Heeft u plannen om een (kleinschalige) woon-/zorgvoorziening te beginnen? QaMP ondersteunt en adviseert u van begin tot eind bij uw project.
In het voortraject ondersteunen wij u bij:

 • het vinden van de juiste locatie
 • onderhandelingen met betrekking tot eventuele aankoop van het gebouw of grondaankoop
 • het ontwerp van het complex
 • het verkrijgen van de benodigde vergunningen
 • de financiering of, indien gewenst, het vinden van de juiste investeerders.

In de volgende fase kunt u een beroep op ons doen voor wat betreft:

 • het begeleiden van de bouw
 • advisering met betrekking tot de zorgverlening
 • de exploitatie
 • het benodigde personeel
 • de benodigde infrastructurele voorzieningen
 • de inrichting van zowel het complex als de buitenruimte.

Uw wensen alsmede die van uw doelgroep(en) staan hierbij vanzelfsprekend voorop.

Geïnteresseerd in onze lopende projecten op het gebied van wonen en zorg? Leest u dan verder bij de afzonderlijke projecten.

Copyright © 2020 Alle rechten voorbehouden disclamer