Van zorgpartij tot ondernemer tot particulier


De focus van QaMP Projectontwikkeling is gericht op zorggerelateerd wonen, kortom op huisvesting voor mensen die zijn aangewezen op (langdurige) verzorging en/of verpleging inclusief aanleunwoningen met mogelijkheid tot zorg.
Daarnaast richten wij ons op de ontwikkeling van huisvesting voor 55+ers, zelfstandig wonende gehandicapten en vergelijkbare groepen.

Ook ontwikkelen wij woningbouwprojecten met tussen de 1 en 50 woningen/eenheden en herontwikkelen (oude) bedrijfspanden.

Wij oriënteren ons op
enerzijds
gedelegeerde opdrachten tot projectontwikkeling en
anderzijds
op het verkrijgen van opdrachten bij zorginstellingen, corporaties, gemeenten en bouwers.

Copyright © 2020 Alle rechten voorbehouden disclamer