projecten in voorbereiding


QaMP is als projectleider/-manager betrokken bij een drietal projecten voor de gemeente Assen. Voor meer informatie, zie de afzonderlijke projecten.

Milieu educatief centrum Assen

Assen krijgt een nieuw Milieu Educatief Centrum in het Asser Bos tegenover de kinderboerderij bij de Nieuwe Vijver.
Het gebouw wordt ongeveer 1600 vierkante meter groot. Met dit centrum wil de gemeente een positieve impuls geven aan de Natuur- en Milieueducatie in de stad. Er komen onder meer lesruimtes, een filmzaal en een tentoonstellingsruimte in het gebouw, maar ook een wijkpost zal hier straks onderdak vinden.

Volgens ontwerpster Maartje Lammers moet het gebouw opgaan in z'n omgeving. De dakconstructie wordt zo gemaakt dat de schapen op het dak kunnen grazen. In 2012 moet het gebouw er staan.

Onder het tabblad "Actuele zaken/Nieuwsarchief" treft u diverse persberichten aan.

Multifunctionele accommodatie Assen-Oost

De huisvesting van de bestaande maatschappelijke voorzieningen in de wijk Pittelo in Assen komen deels voor vervanging in aanmerking.
De gemeente Assen, COG Drenthe en Plateau Openbaar Onderwijs Assen hebben mede in dat licht het voornemen een nieuwe multifunctionele accommodatie (MFA) in de wijk te realiseren.

John Kampkuiper is als projectleider van de gemeente Assen betrokken bij dit project. 

Wielercentrum assen

Al geruime tijd wordt in Assen gestreefd naar de verwezenlijking van een wielercentrum. De gemeenteraad heeft in mei 2011 ingestemd met de realisatie hiervan.
De gemeente beoogt met o.a. dit wielercentrum het eerste beweegpark van Drenthe te creëren. In dit gebied zijn naast het wielercentrum een Milieu Educatief Centrum met klimbos, een sporthal en een buitenzwembad gepland.

De gemeente werkt bij de realisatie van het wielercentrum nauw samen met diverse organisaties en verenigingen op het gebied van de wielersport.
Het te realiseren wielercentrum heeft tenminste een open kombaan en een BMX-parcours, club-, kleed- en horecaruimten alsmede een openlucht wielerparcours. 

Copyright © 2020 Alle rechten voorbehouden disclamer