Projectmanagement


QaMP Projectmanagement verricht interim-werkzaamheden in opdracht van derden. Opdrachtgevers zijn zorgaanbieders, gemeenten en woningcorporaties.

Onder deze werkzaamheden vallen ondermeer bouwcoördinatie, directievoering, projectmanagement, projectontwikkeling en advies als het gaat om vastgoedgerelateerde opdrachten.

Voor zorgaanbieders kan dit, vanwege onze gedegen kennis van de AWBZ / WMO-zorg, managementondersteuning in de breedste zin van het woord inhouden.  

Copyright © 2020 Alle rechten voorbehouden disclamer